A molecular dynamics boundary condition for heat exchange between walls and a fluid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A molecular dynamics boundary condition for heat exchange between walls and a fluid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Computer Science

Mathematics