A modular flow design for the meta-selective C-H arylation of anilines

H.P.L. Gemoets, G. Laudadio, K. Verstraete, V. Hessel, T. Noël

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
117 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A modular flow design for the meta-selective C-H arylation of anilines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen