A modelling framework for assessment of arterial compliance by fusion of oscillometry and pulse wave velocity information

Laura I. Bogatu (Corresponding author), Simona Turco, Massimo Mischi, Pierre Woerlee, Arthur Bouwman, Erik H.H.M. Korsten, Jens Muehlsteff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A modelling framework for assessment of arterial compliance by fusion of oscillometry and pulse wave velocity information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen