A model of household task allocation and time use

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

83 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A model of household task allocation and time use'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen