A model for vibrations during dry sliding friction

J.H. Dautzenberg, J.A.G. Kals

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  6 Citaten (Scopus)
  103 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)417-421
  TijdschriftCIRP Annals
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit