A model for the stress-strain behavior of toughened polystyrene. Part 1

S.D. Sjoerdsma, D. Heikens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  A model was developed to detn. the rates of craze initiation and craze growth in opaque materials that deform by crazing, such as toughened polystyrene [9003-53-6], and to predict their stress-strain behavior. Crazed polystyrene toughened with low-d. polyethylene [9002-88-4] can be regarded as a series of linearly elastic crazes and toughened polystyrene. This implies that the amt. of craze material, stress, and strain are related in a simple fashion. As the amt. of craze material can be calcd. from the rates of craze initiation and craze growth, stress-time behavior can be calcd. if strain-time behavior is known, and vice versa
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)741-746
  Aantal pagina's6
  TijdschriftJournal of Materials Science
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A model for the stress-strain behavior of toughened polystyrene. Part 1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit