A model for the perception of prosodic boundaries

D.G. Bouwhuis, J. Bergmans, J.J. Rooij, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A model for the perception of prosodic boundaries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.