A model for the distinction between voiceless and voiced consonants

I.H. Slis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)40-44
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A model for the distinction between voiceless and voiced consonants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit