A model for the determination of positions of equilibrium of two rigid bodies which are coupled by means of passive elements and points of contact

L.J.M.G. Dortmans

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

150 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's75
StatusGepubliceerd - 1986

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume1986.035

Bibliografische nota

WFW 1986.035

Citeer dit