A model for scheduling of object-based, distributed real-time systems

J.P.C. Verhoosel, L.R. Welch, E.J. Luit, D.K. Hammer, A.D. Stoyenko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A model for scheduling of object-based, distributed real-time systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science