A model for information processing in human memory and consciousness

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)35-48
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume4/12
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1994

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A model for information processing in human memory and consciousness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit