A model-based software development methodology for high-end automotive components

Mahmoud Ravanan, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Automotive Systems Design (ASD)

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Samenvatting

This report provides a model-based software development methodology for high-end automotive components. The V-model is used as a process model throughout the development of the software platform. It offers a framework that simplifies the relation between requirements, design, implementation, validation, and verification of the software system.
Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Brand, Mark G.J., Begeleider
  • de Natris, R., Externe begeleider
  • Nicolai, Mike, Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning1 okt 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-444-1308-3
StatusGepubliceerd - 1 okt 2014

Bibliografische nota

Eindverslag. - Confidential

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A model-based software development methodology for high-end automotive components'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit