A model-based robust control approach for bilateral teleoperation systems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

831 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Steinbuch, Maarten, Promotor
  • Weiland, Siep, Promotor
  • van de Molengraft, M.J.G. (René), Co-Promotor
Datum van toekenning10 feb 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3768-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit