A mode-matching method for three-dimensional waveguides with PMLs combined with energy conservation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A mode-matching method for three-dimensional waveguides with PMLs combined with energy conservation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie