A mismatch detector for adaptive antenna impedance matching

F. Meng, A. Bezooijen, van, R. Mahmoudi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A mismatch detector for adaptive antenna impedance matching'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen