A millimeter-wave tapered dielectric rod with two-antenna excitation for same frequency duplex operation

M.W. Rousstia, M.H.A.J. Herben

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A millimeter-wave tapered dielectric rod with two-antenna excitation for same frequency duplex operation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen