A mild, one-pot Stadler–Ziegler synthesis of arylsulfides facilitated by photoredox catalysis in batch and continuous-flow

X. Wang, Gregory D. Cuny, T. Noel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

139 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A mild, one-pot Stadler–Ziegler synthesis of arylsulfides facilitated by photoredox catalysis in batch and continuous-flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen