A microscopic analysis of inelastic proton scattering from 116Sn and 124Sn

P.J. Hall, van, S.D. Wassenaar, S.S. Klein, G.J. Nijgh, J.H. Polane, O.J. Poppema

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

    1 Citaat (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A microscopic analysis of inelastic proton scattering from 116Sn and 124Sn'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Physics