A microfluidic device based on an evaporation-driven micropump

C. Nie, A.J.H. Frijns, R. Mandamparambil, J.M.J. Toonder, den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A microfluidic device based on an evaporation-driven micropump'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen