A microbore HPLC system

H.A. Claessens, J.M. Spruit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)78-87
Aantal pagina's10
TijdschriftInternational Laboratory
Volume81
Nummer van het tijdschriftjune
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit