A micro-mechanical modelling study of drying restraint effects on the hygro-mechanics of paper sheets

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A micro-mechanical modelling study of drying restraint effects on the hygro-mechanics of paper sheets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie