A method for time-resolved measurements of the mechanics of phagocytic cups

M. Irmscher, A.M. Jong, de, H. Kress, M.W.J. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A method for time-resolved measurements of the mechanics of phagocytic cups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen