A method for operationalizing service-dominant business models

Bambang Suratno

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

129 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Grefen, Paul W.P.J., Promotor
  • Türetken, Oktay, Co-Promotor
  • Ozkan, Baris, Co-Promotor
Datum van toekenning17 mrt 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5009-8
StatusGepubliceerd - 17 mrt 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit