A Method for Decentralized Business Process Modeling

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Method for Decentralized Business Process Modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering