A method for coupling atoms to continuum mechanics for capturing dynamic crack propagation

P. Aubertin, R. de Borst, J. Rethore

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A method for coupling atoms to continuum mechanics for capturing dynamic crack propagation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Physics

    Engineering