A method for converting C1-C4 alcohols into higher-value hydrocarbon compounds

M.D. Boot (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

45 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A method for converting C1-C4 alcohols into higher-value hydrocarbon compounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen