A method for converting C1-C4 alcohols into higher-value hydrocarbon compounds

M.D. Boot (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

45 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract available.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerNL2007067
StatusGepubliceerd - 8 jan 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A method for converting C1-C4 alcohols into higher-value hydrocarbon compounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit