A method for analysing the perceptual relevance of glottal-pulse parameter variations

R. Dinther, van, R.N.J. Veldhuis, A.G. Kohlrausch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-189
TijdschriftSpeech Communication
Volume42
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit