A meta-meta-model for seven business process modelling languages

F. Heidari, P. Loucopoulos, F.M.T. Brazier, J. Barjis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A meta-meta-model for seven business process modelling languages'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen