A meso-scale ultrasonic milli-reactor enables gas–liquid-solid photocatalytic reactions in flow

Zhengya Dong, Stefan D.A. Zondag, Matthias Schmid, Zhenghui Wen, Timothy Noël (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A meso-scale ultrasonic milli-reactor enables gas–liquid-solid photocatalytic reactions in flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen