A measurement of the Z0 → bb forward-backward asymmetry

L3 Collaboration, X.J.M. Leijtens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A measurement of the Z<sup>0</sup> → bb forward-backward asymmetry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie