A mean-shift algorithm based autonomous visual tracking for micro aerial vehicles

Narsimlu Kemsaram, T.V. Rajini Kanth, Devendra Rao Guntupalli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A mean-shift algorithm based autonomous visual tracking for micro aerial vehicles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen