A maturity model for software product certification

P.M. Heck

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings International Workshop on Software Certification (Certsoft'06, Hamilton ON, Canada, August 26-27, 2006)
    StatusGepubliceerd - 2006

    Citeer dit