A maturity model for scaling agile development

I. Stojanov, O. Turetken, J.J.M. Trienekens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A maturity model for scaling agile development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie