A Markovparameter approach to identification of multivariable dynamical systems

A.K. Hajdasinski

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's71
StatusGepubliceerd - 1976
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit