A market-based investigation of large-scale renewable energy integration in northwestern Europe

A.R. Ciupuliga, M. Gibescu, E. Pelgrum, M.A.M.M. vd Meijden, W.L. Kling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

6 Citaten (Scopus)
105 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A market-based investigation of large-scale renewable energy integration in northwestern Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen