A manufacturable sub-50nm PMOSFET technology

J. J.G.P. Loo, Y. V. Ponomarev, M. Kaiser, M. A. Verheijen, F. N. Cubaynes, C. J.J. Dachs

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A manufacturable sub-50nm PMOSFET technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen