A make-to-stock system with multiple customer classes and batch ordering

B. Huang, Seyed M.R. Iravani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A make-to-stock system with multiple customer classes and batch ordering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen