A lumped model for blood flow and pressure in the systemic arteries based on an approximate velocity profile function

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A lumped model for blood flow and pressure in the systemic arteries based on an approximate velocity profile function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen