A lower bound for v in a t − (v, k, λ) design

H.C.A. Tilborg, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this paper it is shown that if v k + 1 then v t - 1 + (k - t + 1)(k - t + 2)/¿, where v, k, ¿ and t are the characteristic parameters of a t - (v, k, ¿) design. We compare this bound with the known lower bounds on v.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)399-402
Aantal pagina's4
TijdschriftDiscrete Mathematics
Volume14
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1976

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A lower bound for v in a t − (v, k, λ) design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit