A lower bound for randomized on-line scheduling algorithms

B. Chen, A. Vliet, van, G.J. Woeginger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  54 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  We prove that any randomized algorithm for on-line scheduling jobs on m identical parallel machines must have a worst case ratio at least mm/(mm-(m-1)m) for every m, which tends to e/(e-1) ˜ 1.58 as m¿8. This answers a question posed in a recent paper by Bartal, Fiat, Karloff and Vohra.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)219-222
  TijdschriftInformation Processing Letters
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A lower bound for randomized on-line scheduling algorithms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit