A low temperature reaction sequence for methane conversion

T. Koerts, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

106 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Surface carbonaceous intermediates produced from methane are shown to produce small alkanes upon hydrogenation below 400 K.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1281-1283
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the Chemical Society, Chemical Communications
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A low temperature reaction sequence for methane conversion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit