A low temperature reaction sequence for methane conversion

T. Koerts, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract available
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)131-PETR
TijdschriftAbstracts of Papers of the American Chemical Society
Volume203
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A low temperature reaction sequence for methane conversion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit