A low-power noise scalable instrumentation amplifier for fetal monitoring systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2012

Bibliografische nota

Proceedings of ICT.OPEN 2012, 22-23 October 2012, Rotterdam, The Netherlands

Citeer dit