A low-power highly digitized receiver for 2.4-GHz-band GFSK applications

H.J. Bergveld, K.M.M. Kaam, van, D.M.W. Leenaerts, K.J.P. Philips, A.W.P. Vaessen, G. Wetzker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
502 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A low-power highly digitized receiver for 2.4-GHz-band GFSK applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen