A low-power fast start-up crystal oscillator with an autonomous dynamically adjusted load

Ming Ding (Corresponding author), Yao Hong Liu, Pieter Harpe, Christian Bachmann, Kathleen Philips, Arthur van Roermund

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A low-power fast start-up crystal oscillator with an autonomous dynamically adjusted load'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen