A local rational model approach for H norm estimation: with application to an active vibration isolation system

E. Geerardyn, T.A.E. Oomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A local rational model approach for H<sub>∞</sub> norm estimation: with application to an active vibration isolation system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen