A local defect correction technique for time-dependent problems

R. Minero, M.J.H. Anthonissen, R.M.M. Mattheij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A local defect correction technique for time-dependent problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Mathematics