A load profile study of different buildings to identify neighborhood energy flexibility with exchange possibilities

S.S.W. Walker (Corresponding author), K. Corten, T.M. Labeodan, W.H. Maassen, W. Zeiler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
167 Downloads (Pure)

Samenvatting

Buildings are a key source of energy flexibility due to their high energy demand. Harnessing the energy flexibility of buildings, however, demands that buildings be considered collectively. This paper presents preliminary results to discover building's energy flexibility, from two different neighborhoods in the Netherlands. The energy demand profiles of three large buildings in each neighborhood are analyzed to identify possible useful simultaneous heating and cooling loads. Finally, the possibility for energy exchange between these buildings is explored.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)553-558
Aantal pagina's6
TijdschriftEnergy Procedia
Volume122
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2017
EvenementInternational Conference on Future Buildings and Districts - Energy Efficiency from Nano to Urban Scale, CISBAT 2017 - Lausanne, Zwitserland
Duur: 6 sep 20178 sep 2017

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A load profile study of different buildings to identify neighborhood energy flexibility with exchange possibilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit