A 'living' radical ab initio emulsion polymerization of styrene using a fluorinated xanthate agent

M.J. Monteiro, M.M.F. Adamy, B.J. Leeuwen, A.M. Herk, van, M. Destarac

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

83 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Communication to the Editor
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1538-1541
TijdschriftMacromolecules
Volume38
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

    Vingerafdruk

Citeer dit

Monteiro, M. J., Adamy, M. M. F., Leeuwen, B. J., Herk, van, A. M., & Destarac, M. (2005). A 'living' radical ab initio emulsion polymerization of styrene using a fluorinated xanthate agent. Macromolecules, 38(5), 1538-1541. https://doi.org/10.1021/ma0478557