A 'living' radical ab initio emulsion polymerization of styrene using a fluorinated xanthate agent

M.J. Monteiro, M.M.F. Adamy, B.J. Leeuwen, A.M. Herk, van, M. Destarac

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

84 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Communication to the Editor
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1538-1541
TijdschriftMacromolecules
Volume38
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A 'living' radical ab initio emulsion polymerization of styrene using a fluorinated xanthate agent'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit